الف) سایت مذکور فقط در شبکه اینترانت شرکت ملی نفت( داخلی شرکت ملی نفت) قابل رویت می باشد.

ب)در صورتیکه به شبکه اینترانت شرکت ملی نفت ایران دسترسی ندارید برای برقراری ارتباط با این شبکه از طریق شرکت مخابرات استان و یا شرکت خطوط لوله و مخابرات اقدام فرمایید.
ج)در ادامه راهنمایی جهت ارائه به مسئولین محترم شبکه، شرکتها، برای تنظیمات اینترانتی(شبکه داخلی شرکت ملی نفت) موجود می باشد .


1.بر روی DNS Server، سایت مذکور به map ، 192.168.11.89 شود.

2.بعد از انجام مرحله یک اگر سایت برایتان قابل روئیت نبود فرم فایروال را از آدرس http://ict.nioc.ir/standard/form/firewall-form.pdf دریافت کرده و از طریق خدمات کاربران شرکت ملی نفت اقدام به باز کردن پورت 80 و 443 بر روی فایروال نمایید.

3.در صورت بر طرف نشدن مشکل بعد از مراحل بالا دستور tracert 192.168.11.89 را اجرا کرده و آخرین trace ، IP شده را به خدمات کاربران شرکت ملی نفت جهت بررسی ارتباط اعلام نمایید.

شماره تلفن خدمات کاربران شرکت ملی نفت: 61623300 021
.