الف) سایت مذکور فقط در شبکه اینترانت شرکت ملی نفت( داخلی شرکت ملی نفت) قابل رویت می باشد.

ب)در صورتیکه به شبکه اینترانت شرکت ملی نفت ایران دسترسی ندارید برای برقراری ارتباط با این شبکه از طریق شرکت مخابرات استان و یا شرکت خطوط لوله و مخابرات اقدام فرمایید.
ج)چنانچه مشکل برطرف نگردید از طریق شماره تماس زیر اقدام فرمایید.


شماره تلفن خدمات کاربران شرکت ملی نفت: 61623300 021 .